Prodajni, izložbeni, stručni katalozi

Štampanje sopstvenih kataloga je idealan način da predstavite svoj posao. CODEX PRINT štampa kataloge za razne namene.
Imamo odličan kvalitet izrade, kao i velike mogućnosti izbora papira i načina dorade.